Menu
header photo

Op de vraag wat is nu het verschil tussen Tai Chi Tao en Qi Gong is het antwoord 'er is geen verschil'. Het zijn alleen andere bewegingen. Beiden horen bij elkaar. Tai Chi is uit Qi Gong voortgekomen. 
Zoals je in de andere artikelen op deze site kunt lezen is tai chi een voortvloeisel van qi gong. Beiden zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tai chi is Tao. Maar ook de Tao is eeuwen geleden losgekoppeld van zowel qi gong als tai chi. Dat gebeurde toen tai chi chuan ontstond.

Sindsdien is men zich gaan vastklampen aan een stijl. Een vaststaan-de lijn. Zonder qi gong. De band met de moeder werd verbroken. Maar ook met Tao, het natuurlijk principe, waaraan alles ten grondslag ligt. Als het op die natuurlijke principes is gebaseerd dan hoort het een levendig iets en een scheppend proces te zijn. Immers, alles in de natuur is een steeds scheppend proces. Het enige con-stante in de natuur is de verandering. Dat is ook de betekenis van Tai Chi en Tao. Helaas, zijn er scheidingen aangebracht, is er hokjesgeest ontstaan en is men van de oorsprong vervreemd.

Tai Chi betekent vrij vertaald: 'het grote geheel van energie' ofwel 'mijn lichaam en geest in relatie met het steeds scheppend proces'.
Zo bewandel je de weg van Tao. Qi Gong (in den beginne Tao Yin genoemd) is zo oud als de Chinese beschaving bestaat. Het begon met bewegingen die op de natuur, het kosmische gebeuren, waren gericht. Het je geaard voelen in relatie met de kosmische energie. Door rustige bewegingen maakte men contact met die energiën.
Het begin van alles is Tao. Het yin en yangsymbool van Tao heet het tai chi-teken.

Heb je een stadjerspas? Dan krijg je € 20.00 korting!
Heeft u een bijstanduitkering, dan heeft u mogelijk recht op een stadjerspas zie:
https://stadjerspas.nl/aanvragen/stadjerspas

 

Maandagmorgen: 10:30 - 12:00 - € 48.00 voor 16 lessen